Dnia 15 listopada 2008 roku grupa pasjonatów, którzy chcą kultywować tradycje pokrakowskiej wsi zawiązała Koło Przyjaciół Brzozówki. Zadaniem Koła jest promocja walorów turystycznych i krajobrazowych swojej miejscowości poprzez organizowanie ciekawych wydarzeń kulturalnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Skład Zarządu Koła Przyjaciół Brzozówki:

1. Karolina Kmiecik-Jusięga
2. Magdalena Krztoń
3. Adam Świda

Członkowie Koła:

Ciaputa Piotr
Cich Elżbieta
Filipowska-Chludek Marta
Garncarczyk Michał
Grudzień Ewa
Iżyk Danuta
Jusięga Marek
Kaleta Anna
Kliś Jadwiga
Kliś Stanisław
Kolarska Ewa
Konik Jadwiga
Korta Stanisław
Kowalik Justyna
Krztoń Lucyna
Leszczyński Piotr
Łudzik Małgorzata
Pacura Halina
Pacura Małgorzata
Pacura Sławomir
Pituch Elżbieta
Pomierna Janina
Rosa Bernadetta
Rosa Marek
Sadzik Ewa
Zelek Marta
Zelek Wojciech

Jesteśmy otwarci i zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby zaprezentować swoje pasje, zainteresowania, hobby.

Aktualności Galeria KPB Historia Położenie Gospodarka Rada Sołecka Kontakt