Wstęp

Gmina Zielonki powstała 1 stycznia 1973 r. w wyniku reformy samorządowej przeprowadzonej przez Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Została utworzona z 3 wcześniejszych Gromadzkich Rad Narodowych – w Zielonkach, Węgrzcach i Przybysławicach oraz z dwu wsi (Batowice i Dziekanowice) Gromadzkiej Rady Narodowej w Raciborowicach. W skład gminy weszły następujące sołectwa: Batowice, Bibice, Bosutów-Boleń, Brzozówka, Dziekanowice, Garlica Duchowna, Garlica Murowana, Garliczka, Grębynice, Januszowice, Korzkiew, Owczary, Pękowice, Przybysławice, Trojanowice, Węgrzce, Wola Zachariaszowska i Zielonki. Potem utworzono także sołectwo osiedle Łokietka. Sąsiednie gminy to: gmina miejska Kraków, gmina Michałowice, gmina Skała, gmina Iwanowice i gmina Wielka Wieś.

Gmina Zielonki jest jednym z najciekawszych regionów krajobrazowych leżącym na obrzeżach Krakowa. Skałki wapienne znajdujące się w sporej ilości na tym terenie, powstały na dnie ciepłego jurajskiego morza. Można tu znaleźć okazy amonitów sprzed 150 mln lat. W Owczarach i Brzozówce, wsiach na północnej rubieży gminy rozciągają się wspaniałe widoki na Kraków, Beskidy i Tatry.

Dolina Korzkiewki (Podsłowicze) mierzy 5 km od Smardzowic (gmina Skała) do ujścia w dolinie Prądnika pod Korzkwią, a jej największe walory krajobrazowe można podziwiać w Brzozówce.

Mówiąc o ukształtowaniu terenu, trzeba powiedzieć, że na warstwie wapieni znajdują się utwory kredy (białe i szare margle, różnobarwne piaski, zlepieńce zbudowane z otoczaków kwarcu i jurajskich krzemieni w wapiennym spoiwie). Wskazać trzeba także utwory młodsze – iły, które dawne morze osadziło w miocenie (okres neogenu). Pamiątką tego są wyniosłości w okolicy Brzozówki, Pękowic i Trojanowic.

następny rozdział

Aktualności Galeria KPB Historia Położenie Gospodarka Rada Sołecka Kontakt